Notulen laatste ALV

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Bergen aan Zee, 18 november 2022.

Voor de (concept) notulen van deze vergadering  klik hier
Presentatie klik hier