Home

 

  LAATSTE NIEUWS:    

              

Duincollege en concert in het vredeskerkje (links uit de ALV)  klik hier
   
19 Maart: Opschoondag Bergen aan Zee klik hier
   
De Stichting Bergen aan Zee onderneemt actie tegen de bouwplannen voor Nassau Bergen klik hier
   
WOB verzoek Verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee klik hier
   
Website gemigreerd klik hier
   
Reacties op de HVV enquete van de gemeente Bergen klik hier
   
Overzicht ontwikkelingen rond Nassau bergen klik hier
   
Demografie bijgewerkt met data van 2021 klik hier
   
Bericht van de boswachter: Hooglanders op het Engelse veld klik hier
   
Nieuw parkeerbeleid Bergen, online participatiebijeenkomsten op 16, 24 en 30 maart klik hier
   
Nieuwsbrief met  enquĂȘte Huisvestigingsverordening van de gemeente klik hier

 

 

Vredeskerkje                                                                                                      
                                                                                       
                                                      
                                    

 

    

             

 

 

 

 

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.