Home

 

  LAATSTE NIEUWS:    

              

Informatie avond plannen Eyssenstein klik hier
   
Dorpsraad verstuurt brief aan gemeente n.a.v. huisvestigingsverordening (Update 04-01-2020!!) klik hier
   
Activiteitenkalender aanpassing: nieuwjaarsreceptie bij Hotel Meyer op 10 januari, weer met stamppot maaltijd! klik hier
   
Onthulling Informatiebord Parnassiapark klik hier
   
verslag Thema Avond Verkeer en Veiligheid klik hier
   
Themaavond Energietransitie klik hier
   
Dorpsgenoot Hans Man in't Veld ontvangt Victoriefonds Oeuvreprijs  klik hier
   
12 eengezinswoningen aan de verspyckweg, info van Kennemer Wonen klik hier
   
Het programma van het Zeetheater is bekend! klik hier
   
Update (3 juli) van de notulen van de laatste (extra) ALV klik hier
   
Nieuwsbrief 29 mei 2019 klik hier
   
Reacties op uitnoding extra vergadering 10 mei 2019 klik hier
   
Sociaal team in Bergen aan Zee klik hier
   
Extra Algemene Leden Vergadering op 10 mei klik hier
   
Paaseieren zoeken bij het Vredeskerkje klik hier
   
Opening Badseizoen 14 april met Walking Dinner als vervolg klik hier
   
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 12 april 2019 klik hier
   
Eerste Paasdag eieren zoeken bij het vredeskerkje! klik hier
   
Uit de Kalender: Zaterdag 23 maart = Opschoondag! klik hier
   
Kalender ververst! klik hier
 
Verslag Thema Avond Bouw klik hier
   
College in beroep tegen gaswinningsplan klik hier
   
Uitnodiging Thema avond Bouw op 11 februari! klik hier
   
Kennisgeving Definitief instemmingsbesluit gaswinningsplan Bergen II klik hier
   
Gemeente: Uitleg 'spelregels' recreatieve verhuur van woonhuizen klik hier
   
Hooglanders op het Engelse veld klik hier
   
Opening dierenverblijf Parnassia park klik hier
   
Beslistermijn nieuwbouw Verspyckweg verlengd (d.d. 21-11) klik hier
   
Nabeschouwing en presentaties van de ALV van 16 November klik hier
   
Presentatie aan de gemeenteraad: "Recreatieve verhuur van wongingen" klik hier
   
ALV 16 November Agenda klik hier
   
Persbericht aangaande Nassau Bergen klik hier
   
Uitnodiging informatie avond Zeeweg 31 (voormalig Monsmarem) klik hier
   
ALV 16 November update aangaande lezing  

Vredeskerkje                                                                                                      
                                                                                       
                                                      
                                    

 

    

             

 

 

 

 

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.