Home

16 mei jongstleden volgden 7 dorpsgenoten een reanimatiecursus bij de reddingsbrigade achter de Alexanderflat.
Het is belangrijk dat er in Bergen aan Zee mensen zijn die hulp kunnen verlenen in geval van hartfalen. Als in de eerste minuten na hartfalen goed geholpen kan worden, wordt de overlevingskans van het slachtoffer significant verhoogd. Wij vinden het dan ook erg fijn dat Stella Schrijver de cursussen organiseert met behulp van de reddingsbrigade.
Elk jaar zullen de deelnemers een opfriscursus krijgen om de verworven vaardigheden aan te scherpen.
Onder leiding van Nardy Oud van de reddingsbrigade kregen de volgende dorpsgenoten instructie:
Hanneke Schless, Mariska Tesselaar, Pascale Bemelen, Jetty Min, Marjo Snoodijk, Frits Stoelman en Hans Meurs.
reanimatiecursus1
Verder zitten in het reanimatie team Bergen aan Zee:
Bart Meijer, Klasien Vanger, Jolanda Spaarkogel, Nicky Brandwijk en Stella Schrijver.
reanimatiecursus2

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.