Home

Links van tijdens de vergadering behandelde punten:

30 november, Duincollege PWN over de geplande boskap: Duincollege Bergen aan Zee | PWN

11 december, Concert in vredeskerkje, georganiseerd door Lions BES, opbrengst voor goede doelen 

(Stichting Haarwens, AED’s voor Ambon): Lions Kerstconcert - Vredeskerkje Bergen aan Zee

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.