Home

De dorpsraad heeft sinds kort de antwoorden, die de gemeente Bergen NH heeft ontvangen op de enquête. Hieronder vindt u een samenvatting van de antwoorden. Het excel sheet dat de dorpsraad van de gemeente heeft ontvangen (198 reacties) is integraal toegevoegd als link onderaan.

Degenen die positief staan tegenover maximalisatie van verhuur naar 63 dagen voerden als argumentatie aan:

Minder recreatieve verhuur

Meer (betrokken) vaste of (tweede) bewoners

Meer sociale cohesie

Geen ‘beleggingsdorp’

Minder overlast (Het is niet altijd prettig om steeds nieuwe buren te hebben)

Houdt huizenprijzen in toom

Een eerlijker speelveld t.o. van de professionele verhuurders

Huurders zorgen niet voor leefbaarheid

Onbeheerste Wildgroei wordt tegen gegaan, registratie.

In de winter minder spookdorp

Degenen die negatief staan tegenover maximalisatie van verhuur naar 63 dagen voerden als argumentatie aan:

Door verhuur het gehele jaar wordt het dorp levendiger en gezellig. Minder ‘spookhuizen’.

Permanente verhuur past bij het voornamelijk toeristische karakter van Bergen aan Zee (vakantiedorp).

Permanente verhuur is goed voor de lokale middenstand

Dit is altijd al zo geweest.

Tweede woning wordt nu ongeveer 10 maanden per jaar gebruikt en zou anders veel leeg staan.

Het onderhoud van de tweede huizen wordt mede gefinancierd middels de huurinkomsten. Verhuur zorgt voor inkomsten.

Permanente verhuur levert toeristenbelasting voor de gemeente

Er zijn toch al geen voorzieningen in Bergen aan Zee

Vakantie in eigen land, goed voor het milieu

Recht van eigenaar dient niet ingeperkt te worden

Veel vaste verhuurders teleurgesteld als vrije verhuur wordt afgeschaft

Door woningen te verhuren in plaats van enorme rijen van hotels te bouwen blijft het persoonlijke karakter behouden.

 

Het integrale excel sheet: klik hier  

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.