Home

U vindt hier een synopsis van de ontwikkelingen rond hotel Nassau Bergen. In het verleden heeft de dorpsraad informatie verstrekt over dit bouwdossier in Bergen aan Zee. Hier vindt u links en artikelen.

Algemene informatie vindt u hier.

Stand van zaken (november 2020) vindt u hier.

Naar aanleiding van de presentatie van de projectontwikkelaar van Nassau Bergen hebben wij u gevraagd uw mening te geven over hun plannen en eventuele vragen te stellen. In mei van dit jaar waren de antwoorden binnen, die vindt u hier.

De antwoorden waren niet altijd even bevredigend, daarover is weer contact geweest met de gemeente en de projectontwikkelaar. Dat heeft nog niet geleid tot nadere invulling, tot onze spijt.

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.