Home

Ook dit jaar is er weer gezelschap van onze behaarde vrienden op het Engelse Veld. Drie Hooglanders houden de begroeiing op het Engelse Veld in toom door hun graasactiviteiten. Het gaat om drie ossen. Dit is de betiteling van een stier die gecastreerd is. Er is door PWN, de beheerder van het Engelse veld, gekozen voor ossen omdat zij door deze ingreep veelal een rustiger gedrag vertonen richting publiek. Niet onbelangrijk vinden wij zelf. Het bezoek aan het Engelse Veld is aan minder strenge voorwaarden gebonden zoals het gebruikelijke aangelijnd houden van honden in het overige duingebied. Hooglander ossen reageren hier minder fel op. Ook naar bezoekers zijn zij minder opdringerig mits zij hun gang kunnen gaan. Al teveel bemoeienis van bezoekers kunnen zij ook niet erg waarderen en worden er toch wat nerveus van. Kortom geniet van hun aanwezigheid maar houdt ze op afstand is ons advies. In het groeiseizoen krijgen de Hooglanders op het Engelse Veld ondersteuning van de schaapskudde die ook in het duingebied rond Bergen aan Zee actief is. Zij worden extra ingezet om zaailingen van de Amerikaanse Vogelkers en Krentenboom te bedwingen.

Komende zomer zal ook de kwaliteit van het raster rond het Engelse Veld verbeterd worden. Er worden rondom nieuwe palen in het raster aangebracht en er worden twee klappoortjes vervangen.

Tot zover weer een berichtje van de boswachter over het Engelse Veld

Groeten,

Egbert van Diepen

 Hooglanders2

Boswachter PWN  

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.