Home

Meningspeiling
Van 12 tot 25 oktober konden de bewoners van Bergen aan Zee in hotel Nassau de maquette aanschouwen van het plan van Search Architecten voor Nieuw Nassau Bergen. Het bestuur van de dorpsraad vroeg haar leden om te gaan kijken en hun mening te geven via een digitale enquête. Leden konden vragen stellen, die wij ter beantwoording voorleggen aan de projectontwikkelaars en de gemeente. Verder wilden we graag weten wat u aan positieve of negatieve aspecten kwijt wilde. Van 53 leden kregen we een reactie, waarvoor dank.
Op de vormgeving en uitstraling van de architectuur reageerden de meesten positief en vaak enthousiast. Over de schaal en grootte van de gebouwen maakt 1/3 van de personen zich zorgen. Pakweg zes leden vinden het jammer dat de winkel verdwijnt. Evenzoveel hebben bezwaar tegen het feit dat er een appartementengebouw bij het plan is inbegrepen. Enkelen vrezen dat het hotel te veel schaduw zal werpen op het Rode Plein en/of daar te dicht op komt te staan. En acht personen vinden dat de bouw binnen het huidige bestemmingsplan moet blijven. 

Hier vindt u de gehele enquête (geanonimiseerd): klik hier 

Het bestuur heeft de vragen voor gemeente en ontwikkelaars doorgespeeld en verwacht daar binnen afzienbare tijd antwoorden op. Er werden bijvoorbeeld vragen gesteld over de exactheid van de afmetingen in de maquette van het hotel ten opzichte van omringende gebouwen. Verder werd onder meer gevraagd naar redenen om van het bestemmingsplan af te wijken en naar mogelijkheden om toch een winkel voor het dorp te behouden.

Zienswijzen
Zoals eerder vermeld in onze Nieuwsbrief van 8 oktober konden in het kader van de wettelijke RO procedure zienswijzen ingediend worden over de voorgenomen herontwikkeling van Nassau Bergen. Sluitingsdatum daarvoor was vrijdag 13 november 2020.
De Stichting Bergen aan Zee heeft het bestuur van de Dorpsraad laten weten een zienswijze te hebben ingediend: klik hier
De Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee heeft een vergelijkbare zienswijze ingediend die volgens de woordvoerder door veel inwoners is overgenomen.

Verder kon deze week in de media worden vernomen dat Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en de Stichting Duinbehoud hun bezwaren hebben geuit in zienswijzen: klik hier
 
Het is nu aan de politiek om de zienswijzen te beoordelen en een vervolg te geven aan de procedure. Ten overvloede merken wij op dat het bestuur van de Dorpsraad een neutrale positie heeft ingenomen. Wij willen een platform zijn om meningen te delen, argumenten uit te wisselen en verschillen te overbruggen. Het is ons er veel aan gelegen om polarisatie binnen onze Dorpsraad te voorkomen.
  

 

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.