Home

Links van tijdens de vergadering behandelde punten:

30 november, Duincollege PWN over de geplande boskap: Duincollege Bergen aan Zee | PWN

11 december, Concert in vredeskerkje, georganiseerd door Lions BES, opbrengst voor goede doelen 

(Stichting Haarwens, AED’s voor Ambon): Lions Kerstconcert - Vredeskerkje Bergen aan Zee

Zoals bekend heeft de verontruste bewonersgroep een WOB verzoek ingediend aangaande de communicatie tussen de wethouder en het bestuur van de dorpsraad over Nassau Bergen. Hieronder kunt u het resultaat van dit WOB verzoek raadplegen. het resultaat bestaat uit een 13 tal pdf's:

Inventarisatie.pdf
Nassau-dr0001.pdf
Nassau-dr0002.pdf
Nassau-dr0003.pdf
Nassau-dr0004.pdf
Nassau-dr0005.pdf
Nassau-dr0009.pdf
Nassau-dr0012.pdf
Nassau-dr0016.pdf
Nassau-dr0018.pdf
Nassau-dr0020.pdf
Nassau-dr0021.pdf
Nassau-dr0023.pdf

De website van de doprsraad is de afgelopen week door Tom Stroomer gemigreerd naar een hostingpakket dat onder contract van de Dorpsraad staat. Daardoor is af en toe de site niet bereikbaar geweest.

Wij danken Tom hartelijk voor zijn inspanningen de afgelopen jaren!

De bouwplannen voor het terrein van Hotel Nassau Bergen hebben binnen het dorp regelmatig tot discussie geleid. Bij velen bestaan twijfels of de omvang van de voorgenomen bebouwing wel in overeenstemming is met de kleinschaligheid die zo karakteristiek is voor Bergen aan Zee en in de Structuurvisie verankerd ligt. Behalve een hotelgebouw met 60 kamers voorzien de plannen ook in een gebouw met 21 appartementen waardoor het nodig is om het hotel in de richting van het Rode Plein te verplaatsen met het grote risico dat het plein wordt gedomineerd door het hotelgebouw met ook slagschaduw tot gevolg. Er is sprake van een gigantische toename van het bouwvolume.

De Stichting Bergen aan Zee heeft het initiatief genomen om met behulp van een gespecialiseerde advocaat in een juridische procedure professioneel te laten toetsen of de besluitvorming wel in overeenstemming is met de geldende regels. Ook daar bestaan twijfels over. Belangrijke vragen zijn of het College van Burgemeester en Wethouders terecht heeft kunnen besluiten om deze voor ons dorp zo bepalende besluitvorming buiten de Gemeenteraad om te laten plaatsvinden en of in het traject wel voldoende betekenisvolle burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Er zijn ook andere, meer technische, aspecten van het plan die getoetst moeten worden. 

Er is nu door de stichting beroep ingesteld bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Die zal beslissen of de door de gemeente genomen besluiten in stand kunnen blijven.  

Een groep bewoners, waarvan ik deel uit maak, steunt het initiatief van de stichting. 

Degenen die het werk van de stichting willen steunen en in de juridische kosten van de procedure willen bijdragen, kunnen hun bijdrage overmaken op NL57ABNA0849037042 ten name van Stichting Bergen aan Zee met omschrijving Nassau.

John Beer

De dorpsraad heeft sinds kort de antwoorden, die de gemeente Bergen NH heeft ontvangen op de enquête. Hieronder vindt u een samenvatting van de antwoorden. Het excel sheet dat de dorpsraad van de gemeente heeft ontvangen (198 reacties) is integraal toegevoegd als link onderaan.

Degenen die positief staan tegenover maximalisatie van verhuur naar 63 dagen voerden als argumentatie aan:

Minder recreatieve verhuur

Meer (betrokken) vaste of (tweede) bewoners

Meer sociale cohesie

Geen ‘beleggingsdorp’

Minder overlast (Het is niet altijd prettig om steeds nieuwe buren te hebben)

Houdt huizenprijzen in toom

Een eerlijker speelveld t.o. van de professionele verhuurders

Huurders zorgen niet voor leefbaarheid

Onbeheerste Wildgroei wordt tegen gegaan, registratie.

In de winter minder spookdorp

Degenen die negatief staan tegenover maximalisatie van verhuur naar 63 dagen voerden als argumentatie aan:

Door verhuur het gehele jaar wordt het dorp levendiger en gezellig. Minder ‘spookhuizen’.

Permanente verhuur past bij het voornamelijk toeristische karakter van Bergen aan Zee (vakantiedorp).

Permanente verhuur is goed voor de lokale middenstand

Dit is altijd al zo geweest.

Tweede woning wordt nu ongeveer 10 maanden per jaar gebruikt en zou anders veel leeg staan.

Het onderhoud van de tweede huizen wordt mede gefinancierd middels de huurinkomsten. Verhuur zorgt voor inkomsten.

Permanente verhuur levert toeristenbelasting voor de gemeente

Er zijn toch al geen voorzieningen in Bergen aan Zee

Vakantie in eigen land, goed voor het milieu

Recht van eigenaar dient niet ingeperkt te worden

Veel vaste verhuurders teleurgesteld als vrije verhuur wordt afgeschaft

Door woningen te verhuren in plaats van enorme rijen van hotels te bouwen blijft het persoonlijke karakter behouden.

 

Het integrale excel sheet: klik hier  

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.