Notulen laatste ALV

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Bergen aan Zee, 13 April 2018.

Voor de notulen van deze vergadering      Klik Hier