Notulen laatste ALV

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Bergen aan Zee, 16 November 2018.

Voor de notulen van deze vergadering klik hier