Notulen laatste ALV

Extra Leden Vergadering Dorpsraad Bergen aan Zee, 10 Mei 2019.

Voor de (concept) notulen van deze vergadering klik hier

 

Hieronder vindt u de integrale tekst zoals door de spreker tijdens de ALV is uitgesproken. Door de Dorpsraad zijn de teksten onveranderd hier opgenomen. De inhoud reflecteert niet de mening of opvatting van de Dorpsraad. De inhoud van deze teksten komt geheel voor rekening van de spreker. Indien u op- of aanmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met de spreker zelf.

Bijdrage van Verontruste Bewoners en Stichting Bergen aan Zee (Ineke Aronds)  klik hier
Bijdrage van Fred Mathot  klik hier