Defibrillatorteam

Zoals tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad op 16 november 2007 is besloten, is  ons dorp door de gemeente uitgerust  met AED's: Automatische Externe Defibrillator.

Er is een apparaat bij Hotel Victoria en tijdens de zomermaanden bij de Reddingsbrigade. 

Een team voor het bedienen van het apparaat is reeds gevormd en de leden hebben de cursus met goed resultaat gevolgd en afgesloten. 
Inmiddels hebben ook Hotel Meyer, Hotel Prins Maurits en het Zeeaquarium zelf een AED aangeschaft.
De coördinatie van het team ligt bij Bart Meyer. Indien nodig kunt u contact met Bart opnemen via zijn mobiele telefoon: 06-53168129


Het team bestaat momenteel uit:


Aad Bakker

Kerkstraat 1
Bart Meyer Hotel Victoria
Klasien Meyer Appartementenhotel Sonneduyn
Monique van Orden          Van der Wijckplein
Stella Schrijver Fazantenlaan 3
Melchert Visser Van der Wijckplein