Bouwplannen

Het bestuur van de Dorpsraad Bergen aan Zee vertegenwoordigt alle belanghebbenden in dit dorp. Voor wat betreft de bouwplannen kan het bestuur pas dan een mening vormen als alle zaken bekend zijn.  Wat naar voren kwam tijdens de Algemene Leden Vergadering op 14 april 2017, is dat iedereen zeker voor het opknappen van het dorp is, maar wel heel duidelijk kiest voor kleinschaligheid. 

Het bestuur is zeker niet tegen vernieuwing en eventuele uitbreiding, mits dit niet in strijd is met het bestaande Bestemmingsplan en de Structuurvisie. De Gemeente wil graag dat elke dorpskern zijn/haar eigen identiteit behoudt; voor Bergen aan Zee is dit kleinschaligheid. Het bestuur van de Dorpsraad kan zich daar volledig in vinden.

 

Voor het verslag van de vergadering van 26 juni 2017 (in het Vredeskerkje)   klik hier

 

Voor de bouwplannen van Hotel Nassau-Bergen                                         klik hier

 

Gerelateerde Link:

'Verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee'