Naar aanleiding van de agendering van de nieuwe huisvestingsverordening voor de Raadsvergadering d.d. 12 december 2019 heeft het bestuur van De Dorpsraad gemeend de Raadsleden een brief te sturen. De inhoud van dit schrijven treft u hier aan.

Brief van de Dorpsraad:  klik hier
Agenda raadsvergadering 12-12-2019: klik hier
Brief van Frank Bilsen (genoemd in brief dorpsraad): klik hier

Update (04-01-2020): Er is contact geweest tussen het bestuur van de dorpsraad en de gemeente. De gemeente heeft besloten de behandeling uit te stellen naar januari.