Home

Naar aanleiding van de agendering van de nieuwe huisvestingsverordening voor de Raadsvergadering d.d. 12 december 2019 heeft het bestuur van De Dorpsraad gemeend de Raadsleden een brief te sturen. De inhoud van dit schrijven treft u hier aan.

Brief van de Dorpsraad:  klik hier
Agenda raadsvergadering 12-12-2019: klik hier
Brief van Frank Bilsen (genoemd in brief dorpsraad): klik hier

Update (04-01-2020): Er is contact geweest tussen het bestuur van de dorpsraad en de gemeente. De gemeente heeft besloten de behandeling uit te stellen naar januari. 

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.