Home

Het Vredeskerkje en de Dorpsraad hebben een oude traditie nieuw leven ingeblazen: Paaseieren zoeken met kinderen en kleinkinderen.

Dit vond eerste Paasdag 21 april plaats en het was een groot succes.
De opkomst was geweldig: ± 30 kinderen en ± 30 volwassenen.
Het weer speelde goed mee en iedereen was heel erg enthousiast!
Na afloop was er koffie, thee en limonade met een koekje.
Bij afscheid waren er veel complimenten voor de organisatie en spraken de mensen de hoop uit dat dit een jaarlijks terugkomend evenement wordt!

 Paas1

Paas2

Paas3

Paas4

Paas5

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.