Home

De Hooglanders op het Engelse veld worden tijdelijk elders ondergebracht. Van Egbert van Diepen, de boswachter van PWN, ontvingen wij het volgende bericht:

Vandaag zijn de Hooglanders vertrokken van het Engelse Veld. De voedselsituatie is dusdanig dat het verstandiger is om ze op een plek te laten lopen waar de gezondheid van de dieren op peil blijft.  In voorgaande jaren vonden er door voedselschaarste op het Engelse Veld diverse keren uittbraken plaats van de Hooglanders. Door deze maatregel denken we dit te voor te zijn.

De Hooglanders zijn verhuisd naar een duingebied in Wijk aan Zee waar meer te vreten staat voor ze. Ze blijven daar tot april en komen dan weer terug naar het Engelse Veld. In Wijk aan Zee vindt alleen winterbegrazing plaats in het duingebied waar ze geplaatst zijn.

SchotseHL

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.