Home

Er is in de Algemene Leden Vergadering van 16 november j.l. weer veel gebeurd en besproken. De vergadering zelf eindigde eendrachtig dankzij Frank Bilsen en John Beers met hun pleidooi voor verblijf in Bergen aan Zee tot na den dood! Mooi gesproken! 

Daarnaast was er een interessante lezing over Bergen aan Zee tijdens de tweede wereldoorlog van Dolf en Paul Harff, waarbij de aanwezigen nog tot na 23:00 geboeid bleven luisteren en kijken (ook mooie foto's!). 
Voor wie er niet bij kon zijn of geinteresseerd is in meer details en foto’s uit die periode, is het boek “Bergen (NH) 1940-1945” van de hand van deze heren een aanrader en te verkrijgen bij Eerste Bergensche Boekhandel.

De presentaties van de ALV, behalve die van de heren Harf, zijn hier te downloaden als pdf: 

Presentatie Parnassia

Algemene Presentatie

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.