In december 2017 heeft het college op verzoek van de raad besloten om te onderzoeken hoe de onttrekking van reguliere woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur gereguleerd kan worden. Belangrijkste aanleiding zijn de signalen die uit verschillende kernen komen over overlast die toeristen veroorzaken en de zorgen die er zijn omtrent de leefbaarheid en sociale cohesie.
In de gemeente Bergen zien we twee vormen van recreatieve verhuur van woonhuizen

  • Incidentele verhuur: woningen waar wel een huishouden woont maar die incidenteel verhuurd worden.
  • Structurele verhuur: woningen die (geen hoofdbewoners hebben en) structureel toeristisch verhuurd worden.

15 november neemt het college de gemeenteraad mee in de landelijke ontwikkelingen en haar bevindingen. Er dient een keuze gemaakt te worden voor het in te zetten juridische instrumentarium, de prioritering voor handhaving en de te zetten vervolgstappen. Hier de inhoud van de uitnodiging (aan raad en college): klik hier

Overige documentatie op de gemeente site: klik hier