Home

In december 2017 heeft het college op verzoek van de raad besloten om te onderzoeken hoe de onttrekking van reguliere woningen aan de woningvoorraad door recreatieve verhuur gereguleerd kan worden. Belangrijkste aanleiding zijn de signalen die uit verschillende kernen komen over overlast die toeristen veroorzaken en de zorgen die er zijn omtrent de leefbaarheid en sociale cohesie.
In de gemeente Bergen zien we twee vormen van recreatieve verhuur van woonhuizen

  • Incidentele verhuur: woningen waar wel een huishouden woont maar die incidenteel verhuurd worden.
  • Structurele verhuur: woningen die (geen hoofdbewoners hebben en) structureel toeristisch verhuurd worden.

15 november neemt het college de gemeenteraad mee in de landelijke ontwikkelingen en haar bevindingen. Er dient een keuze gemaakt te worden voor het in te zetten juridische instrumentarium, de prioritering voor handhaving en de te zetten vervolgstappen. Hier de inhoud van de uitnodiging (aan raad en college): klik hier

Overige documentatie op de gemeente site: klik hier

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.