Home

16 november is er weer een Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad in Hotel Meyer.
Het zal weer een volle avond worden waarbij diverse aandachtspunten in ons dorp de revue zullen passeren. 
De agenda zal t.z.t. bekend gemaakt worden.
Na de pauze is er weer een interessante lezing, dit keer van de heren Harff. Dit duo heeft diverse boeken over de Atlantik Wall geschreven. Ook dragen zij het Atlantik Wall Museum Noordwijk (link) een warm hart toe.
In 2016 is het boek over de oorlogsjaren in Bergen aan Zee en Bergen uitgebracht, waarbij het eerste exemplaar aan mevrouw Hafkamp werd uitgereikt (link).
Zij zullen een lezing geven over de oorlogsperiode in Bergen aan Zee.

Titel lezing: 

Bergen aan Zee 1940-1945

Inhoud:

Het is inmiddels 73 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam. Ondanks dat de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt langzaam maar zeker uitsterft blijft de oorlogsperiode tot de verbeelding spreken. De verhalen van wat mensen zelf hebben meegemaakt worden daarbij steeds meer aangevuld door de tastbare herinneringen die in het landschap zijn achtergebleven.

In deze lezing zal ingegaan worden op de mobilisatieperiode en de vijf jaar durende Duitse bezetting. Verteld zal worden hoe de kustverdediging bij Bergen aan Zee zich ontwikkelde en wat de gevolgen hiervan waren voor het dorp. Er wordt kort ingegaan op het verzet.

 Bergen 1940 1945

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.