Home

Bergen heeft, als één van de 26 partijen verenigd in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust,
het Convenant over de toekomst van de Noord-Hollandse kust ondertekend.

Dit werd gemeld in de Gemeentekrant van Gemeente Bergen 28 februari.

U kunt het convenant, Toekomstperspectief Kust en andere documenten bekijken op de site van Noord-Holland: link.

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.