Home

Update 28 maart 2018: Het dierenverblijf gaat verplaatst worden zodat de zichtlijnen weer geopend worden. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar. Tevens kunt u het bestemmingsplan online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0373.BPG05004parnassia-B001).
Vanaf 22 maart zijn de plannen 6 weken te bekijken. Gedurende deze periode zijn zienswijzen in te dienen bij de gemeente (zie melding).

Originele bericht:
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de geur in het Parnassiapark is veranderd.
De bokjes zijn verdwenen en de geitjes zijn er achteraan gehuppeld, helemaal naar Bergen! Ze verblijven voorlopig in de Hertenkamp. 
Daar verblijven ze, omdat de komende tijd in opdracht van de gemeente Bergen het verblijf van de dieren en het ronde hekwerk worden vervangen.

 Parnassia

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.