Home

ZeetheaterLogo

Het programma van het zeetheater voor 2019 is rond. Frank Bilsen van The Music Lab heeft dit jaar weer een aantal mooie sessies gepland.

 Datum Sessie Tijdstip
21 juli 2019  Roffa Tango Trio, de passie van de tango 16:30 - 18:30
 4 augustus 2019  Klassiek aan Zee in samenwerking met The Holland International Music Sessions 16:30 - 18:30 
18 augustus 2019 Funky Things, soul en funk 16:30 - 18:30 

Dit alles vindt plaats op de C.F. Zeiler Boulevard (het Zeetheater).

Zeetheater

Het bestuur heeft diverse mondelinge en schriftelijke reacties binnen gekregen op de uitnodiging van de vergadering op 10 mei. Hieronder twee schriftelijke reacties.

Brief van Haye van der Werf: klik hier

Reactie van Stichting promotie Bergen aan Zee: klik hier

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief is er 10 mei 2019 een extra Algemene Leden Vergadering.

Uitnodiging en Agenda: klik hier

Volmacht:                    klik hier

Met ingang van 1 april 2019 is het Sociaal Team Bergen van de Gemeente gestart met het wekelijkse inloopspreekuur in Bergen aan zee.

Van 14.30 tot 15.30 uur kunnen inwoners binnenlopen bij hotel Victoria met allerlei vragen.

Denk daarbij aan vragen over voorzieningen, financiën, zorg, opvoedproblemen, welzijn enz.

Het spreekuur is bedoeld voor iedereen, van alle leeftijden en het is gratis.

In 1e instantie wordt het spreekuur wekelijks gehouden. Aan de hand daarvan wordt bekeken of in een later stadium over zal worden gegaan naar 1x p/m.

Ook houdt het Sociaal Team op maandagmiddag spreekuur in de bibliotheek van Bergen van 14 tot 15.30 uur.

Het Vredeskerkje en de Dorpsraad hebben een oude traditie nieuw leven ingeblazen: Paaseieren zoeken met kinderen en kleinkinderen.

Dit vond eerste Paasdag 21 april plaats en het was een groot succes.
De opkomst was geweldig: ± 30 kinderen en ± 30 volwassenen.
Het weer speelde goed mee en iedereen was heel erg enthousiast!
Na afloop was er koffie, thee en limonade met een koekje.
Bij afscheid waren er veel complimenten voor de organisatie en spraken de mensen de hoop uit dat dit een jaarlijks terugkomend evenement wordt!

 Paas1

Paas2

Paas3

Paas4

Paas5

Dorpsraad Bergen aan Zee

De vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is opgericht op 27 juni 2001 door Cees Biemond, Ernst de Groot en Aycke Smook, in samenwerking met de bestuursleden Dirk Majewski, Ellen Markusse - Vollenbrock, Stella Schrijver - van Velthoven, Trees Smulders - Meyer en Ton van Voskuilen. Het doel van de Dorpsraad is de belangenbehartiging van de bewoners van Bergen aan Zee. Om dit doel te bereiken, probeert de Dorpsraad de wensen en de verlangens van de bewoners te inventariseren. Dit doen wij door middel van de Algemene Leden Vergaderingen en de website. Wij streven naar een gemeenschappelijk standpunt waarbij het algemeen belang van Bergen aan Zee en de bewoners voorop staat.